Digital Dictionary of Buddhism


不生恭敬

Readings

Pinyin: bùshēng gōngjìng

Wade-Giles: pu-sheng kung-ching

Hangul: 불생공경

Korean MC: bulsaeng gonggyeong

Korean MR: pulsaeng konggyŏng

Katakana: フショウキョウキョウ

Hepburn: fushō kyōkyō


disrespectful

Dictionary References:

Sanskrit-Tibetan Index for the Yogâcārabhūmi-śāstra (Yokoyama and Hirosawa), {Digital Version}


Copyright © 2010 -- Charles Muller

generated: 2013-03-29