Digital Dictionary of Buddhism


翠微

Readings

Pinyin: Cuìwēi

Wade-Giles: Ts'ui-wei

Hangul: 취미

Korean MC: Chwimi

Korean MR: Ch'wimi

Katakana: スイビ

Hepburn: Suibi

Thuý vi


Ch'wimi

Dictionary References:

Bulgyo sajeon, 867a

Zengaku daijiten (Komazawa U.), 633c

Record of Linji: Rinzairoku (Yanagida), 226-3

Zengo jiten (Iriya and Koga), 10-P185, 13-P150

Kankoku bussho kaidai jiten , 170

Han'guk bulgyo inmyeong sajeon (Yi), 312


Copyright © 2010 -- Charles Muller

generated: 2014-04-29